Is het verboden om over straat met een integraalhelm te lopen?

Dit artikel is geschreven door onze helmenexpert Aäron.

Het kabinet heeft in 2015 ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Dat betekent dat ook een integraalhelm onder het zogenoemde ‘boerkaverbod’ valt. Integraalhelmen omsluiten namelijk het hele hoofd inclusief het gezicht, zodat er sprake is van gezichtsbedekking. Het wetsvoorstel moet nog wel door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Het is echter niet verboden om over straat met een integraalhelm te lopen. Daar was eerder in 2012 nog wel sprake van toen er door de partijen in het regeerakkoord afspraken waren gemaakt over het verbod van het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Dit voorstel had namelijk ook betrekking op het over straat lopen, maar dit voorstel is naderhand weer ingetrokken.

Verbod integraalhelm

Op straat mag iedereen nog met een integraalhelm op het hoofd lopen en geldt er geen verplichting deze af te doen. Er geldt echter wel op bepaalde locaties een verbod op het dragen van een integraalhelm, maar ook voor het dragen van een bivakmuts, boerka of een nikab als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Op basis van het voorstel waar het kabinet mee heeft ingestemd, is het verboden om gezichtsbedekkende bekleding, zoals een integraalhelm te dragen op een aantal aangegeven locaties. Het gaat dan onder meer om onderwijsinstellingen, maar ook in het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen.

  • Onderwijs
  • Openbaar vervoer
  • Ziekenhuizen
  • Overheidsgebouwen

Dat er een wet wordt ingevoerd met een verbod op het dragen van kleding die het gezicht bedekt, kent een aantal redenen. Het kabinet vindt het verbod belangrijk voor de veiligheid en voor de dienstverlening van de overheid aan burgers. Het is echter nog wel toegestaan om op straat te lopen met kleding die het gezicht bedekt.

Ook wordt het in het onderwijs belangrijk geacht dat men elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Bovendien geldt dat als een moeder een kind van school haalt, dat het belangrijk is dat het ook echt de moeder is. Dat is niet te zien als iemand schuilgaat onder een boerka. De rechtszaal is eveneens een voorbeeld waar het niet meer is toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen.

> De Shark Raw helm: Profiteer nu van gratis verzending!

Boete bij overtreding

Indien er een integraalhelm op het hoofd wordt gedragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer of op een van de andere genoemde locaties, dan daarvoor een boete worden gelegd. De hoogte van de boete bedraagt maximaal 405 euro. In de openbare ruimte heeft de politie het recht om te verzoeken dat kleding die het gezicht bedekt, wordt afgedaan om bijvoorbeeld de identiteit vast te stellen.

Overigens heeft het wetsvoorstel geen raakvlak met de discussie over religieuze symbolen. Iedereen heeft in Nederland het recht om zich te kleden zoals gewenst, maar in bepaalde situaties is het belangrijk dat mensen elkaar in het gezicht kunnen aankijken om op die manier elkaar beter te kunnen begrijpen.

Iedereen die in het openbaar met een integraalhelm, boerka, nikab of bivakmuts loopt, sluit zich voor de mensen om zich heen af. Dat zorgt bij de meeste mensen voor een onveilig gevoel doordat het gezicht niet zichtbaar is en de intenties niet duidelijk zijn.

Het is overigens niet de verwachting dat er veel boetes opgelegd zullen gaan worden. Het is ook niet de bedoeling dat er massaal controles gaan plaatsvinden om op zoek te gaan naar mensen die het verbod voor gezichtsbedekkende kleding overtreden.

Lees hier alle voor- en nadelen van integraalhelmen.

Andere helmen

Dat een integraalhelm expliciet wordt genoemd, komt doordat deze uiteraard zoals gezegd het hele hoofd en gezicht omsluit. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, mag er wel mee over straat worden gelopen. Het ligt ook weinig voor de hand om een integraalhelm op te zetten als je de bus instapt of met de trein ergens naartoe gaat. Ook in het onderwijs is het niet echt gebruikelijk om met een helm op je hoofd te zitten, laat staan in een rechtszaal.

Als de wet een feit is, dan zal er dan ook weinig aan de hand zijn als je van de motor stapt en de integraalhelm oploopt om een stuk over straat te lopen. Het is uiteraard altijd wel zo netjes om je gezicht te laten zien bij het tankstation als er afgerekend moet worden. Andere helmen zijn niet genoemd doordat deze het gezicht niet helemaal bedekken, zoals een jethelm of een systeemhel, waarvan het kinstuk kan worden opgeklapt.

De integraalhelm en de crosshelm worden vaak met elkaar door de war gehaald. Lees hier de verschillen tussen de integraalhelm en de crosshelm

> Motorhelm kopen: Vandaag besteld = morgen in huis!